تبلیغات
بزرگترین سایت دانلود رایگان و آموزش perfectamozesh به همراه یک فروشگاه اینترنتی کوچک - نقشه خوانی مدارات (علائم الکترونیک)

بزرگترین سایت دانلود رایگان و آموزش perfectamozesh به همراه یک فروشگاه اینترنتی کوچک

علائم الکترونیک نشانه هایی هستند که در مدارات الکترونیکی استفاده می شود.. آن ها بیشتر زمان مونتاژ و امتحان مدارات بکار می روند. و البته برای استفاده از مدار .

طرح قطعات معمولا با نقشه ی مدارات فرق دارد. برای ساخت یک مدار شما باید با طرح قطعات بر روی فیبر مدار چاپی یا نقشه مدار آشنا باشید .لطفا به مثال های زیر توجه کنید.


نقشه خوانی مدارات (علائم الکترونیک)

علائم الکترونیک نشانه هایی هستند که در مدارات الکترونیکی استفاده می شود.. آن ها بیشتر زمان مونتاژ و امتحان مدارات بکار می روند. و البته برای استفاده از مدار .

طرح قطعات معمولا با نقشه ی مدارات فرق دارد. برای ساخت یک مدار شما باید با طرح قطعات بر روی فیبر مدار چاپی یا نقشه مدار آشنا باشید .لطفا به مثال های زیر توجه کنید.


اتصالات وسیمها

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

سیم عبور جریان به راحتی از یک قسمت مدار به قسمت دیگر آن.

To pass current very easily from one part of a circuit to another.

سیم های متصل لکه سیاه د هنگامی که سیم ها به هم متصل هستند کشیده می شود.

This symbol is used in circuit diagrams where wires cross to show that they are connected (joined). The 'blob' is often omitted at T-junctions, but it is vital to include it at crossings.

سیمهای بدون اتصال در یک دیاگرام به طور معمول ترجیح داده می شود جاهایی که سیم ها همدیگر را قطع نمی کنند از حالت برآمدگی استفاده گردد اما علامت سمت چپی نیز درست است ولی ممکن است شما در یک نقشه کشی لکه سیاه را فراموش کرده باشید لذا علامت سمت راست بهتر می باشد.

In complex circuit diagrams it is often necessary to draw wires crossing even though they are not connected. I prefer to use the 'hump' symbol shown on the right because the simple crossing on the left looks like a join where you have forgotten to add the 'blob'!

منابع انرژی

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

باطری منبع انرژی الکتریکی سلول های انرژی معمولا به اشتباه باتری گفته می شوند، اما باتری در واقع 2 یا چند سلول متصل به هم می باشد.

Supplies electrical energy.
Single cells are often wrongly called a battery, but strictly a battery is two or more cells joined together.

باطری سری باتری که انرژی الکتریکی را تامین کرده و از چندین سلول تشکیل شده است.

Supplies electrical energy. A battery is more than one cell.

منبع DC منبع تغذیه انرژی DC( مستقیم ، ثابت)

Supplies electrical energy.

AC منبع منبع تغذیه انرژی AC( متناوب )

Supplies electrical energy.

فیوز

یک وسیله محافظتی که در هنگام عبور جریان بیش از حد تایین شده قطع می گردد.

A safety device which will 'blow' (melt) if the current flowing through it exceeds a specified value.

ترانسفورماتور

 

دو حلقه از سیم که با یک هسته آهنی متصل می باشد. ترانسفورماتورها جهت کاهش یا افزایش ولتاژ استفاده می گردند.

Two coils of wire linked by an iron core. Transformers are used to step up (increase) and step down (decrease) AC voltages. Energy is transferred between the coils by the magnetic field in the core. There is no electrical connection between the coils.

زمین

اتصال به زمین؛ برای بسیاری مدارات الکترونیکی به معنی ولتاژ صفر می باشد اما در بعضی مدارات مانند مدارات رادیویی به معنای اتصال واقعی به زمین می باشد.

A connection to earth. For many electronic circuits this is the 0V (zero volts) of the power supply, but for mains electricity and some radio circuits it really means the earth. It is also known as ground.

لامپ ، گرمکن ، موتور ، بیزر ، زنگ

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

لامپ

یک مبدلی که انرژی الکتریکی را به نور تبدیل می کند.

A transducer which converts electrical energy to light. This symbol is used for a lamp providing illumination, for example a car headlamp or torch bulb.

لامپ (شاخص)

یک مبدلی که انرژی الکتریکی را به نور تبدیل می کند.

A transducer which converts electrical energy to light. This symbol is used for a lamp which is an indicator, for example a warning light on a car dashboard.

گرم کن یک مبدل انرژی الکتریکی به گرما.

A transducer which converts electrical energy to heat.

موتور یک مبدل انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی (حرکتی).

A transducer which converts electrical energy to kinetic energy (motion).

زنگ مبدل انرژی الکتریکی به صوتی.

A transducer which converts electrical energy to sound.

بیزر

 

مبدل انرژی الکتریکی به صوتی.

A transducer which converts electrical energy to sound.

سلف یک حلقه از سیم که هنگامی که از آن جریان عبور کند تبدیل به آهنربا می شود ممکن است بعضی از آن ها هسته آهنی داشته باشند و بعضی مواقع به عنوان مبدل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

A coil of wire which creates a magnetic field when current passes through it. It may have an iron core inside the coil. It can be used as a transducer converting electrical energy to mechanical energy by pulling on something.

کلیدها

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

کلید فشاری
(با فشار وصل می کند)
یک کلید فشاری هنگامی که فشار داده می شود اجازه عبور جریان را می دهد یکی از موارد مورد استفاده این کلید در زنگ درب می باشد.

A push switch allows current to flow only when the button is pressed. This is the switch used to operate a doorbell.

(با فشار قطع می کند)
کلید
این نوع کلید فشاری به طور معمول بسته (روشن) می باشد، هنگامی که فشار داده می شود باز (خاموش) می گردد.

This type of push switch is normally closed (on), it is open (off) only when the button is pressed.

کلید قطع و وصل
(SPST)
یک کلید روشن- خاموش هنگامی که در حالت بسته قرار می گیرد اجازه عبور جریان را می دهد.

SPST = Single Pole, Single Throw.
An on-off switch allows current to flow only when it is in the closed (on) position.

کلید دو راهه
(SPDT)
جریان با توجه به محل کلید در دو مسیر می تواند قرار گیرد اما همواره جریان در یکی از مسیرها جاری است در نوعی از این کلید حالت سومی نیز وجود دارد که کلید به هیچ کدام از این دو مسیر متصل نبوده و خاموش می باشد به این نوع کلید، کلید روشن- خاموش - روشن گویند.

SPDT = Single Pole, Double Throw.
A 2-way changeover switch directs the flow of current to one of two routes according to its position. Some SPDT switches have a central off position and are described as 'on-off-on'.

کلید روشن خاموش دوبل
(DPST)
یک سوئیچ دوتایی روشن - خاموش که اغلب هنگامی که می خواهیم هم فاز هم نول قطع باشد از آن استفاده می کنیم.

DPST = Double Pole, Single Throw.
A dual on-off switch which is often used to switch mains electricity because it can isolate both the live and neutral connections.

کلید معکوس
(DPDT)
این کلید معمولا جهت معکوس کردن سیم ها در موتورها استفاده می گردد بعضی DPDT ها دارای یک حالت وسط نیز که خاموش است می باشد.

DPDT = Double Pole, Double Throw.
This switch can be wired up as a reversing switch for a motor. Some DPDT switches have a central off position.

رله

- NO = بطور معمول باز -COM = مشترک -NC = بطور معمول بسته. یک کلید الکتریکی که به وسیله الکتریسیته کنترل می گردد برای مثال یک باتری 9 ولت می تواند یک ولتاژ AC 220 را متصل نماید.

An electrically operated switch, for example a 9V battery circuit connected to the coil can switch a 230V AC mains circuit.
NO = Normally Open, COM = Common, NC = Normally Closed.

مقاومت ها

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

مقاومت مقاومت جریان را محدود می کند بعنوان مثال برای محدود کردن جریان عبوری از LED از مقاومت استفاده می گردد همچنین از ترکیب خازن و مقاومت جهت مدارات تایمینگ استفاده می گردد.

A resistor restricts the flow of current, for example to limit the current passing through an LED. A resistor is used with a capacitor in a timing circuit.

مقاومت متغیر
(رئوستات)
مقاومت متغییر رئوستا در واقع از دو سر تشکیل شده و معمولا جهت کنترل جریان استاده می گردد مانند: تنظیم روشنایی لامپ، تنظیم سرعت موتور یا تنظیم زمان شارژ خازن در مدارات تایمینگ.

This type of variable resistor with 2 contacts (a rheostat) is usually used to control current. Examples include: adjusting lamp brightness, adjusting motor speed, and adjusting the rate of flow of charge into a capacitor in a timing circuit.

مقاومت متغیر
(پتانسیومتر)
مقاومت متغییر پتانسیومتر از سه سر تشکیل شده و معمولا جهت کنترل ولتاژاستفاده می گردد.

This type of variable resistor with 3 contacts (a potentiometer) is usually used to control voltage. It can be used like this as a transducer converting position (angle of the control spindle) to an electrical signal.

مقاومت متغیر
(Preset)
این نوع مقاومت متغییر معمولا با پیچ گوشتی های کوچک یا ابزاری شبیه به آن تغییر کرده و برای مصارفی طراحی شده است که بخواهیم برای یکبار آن را تغیر داده وسپس ثابت بماند ضمنا به دلیل ارزانتر بودن قیمت این نوع مقاومت های متغییر نسبت به مقاومت های متغییر دیگر، در پروژه هایی که کار آنها پایان یافته و فقط یکبار تنظیم لازم است استفاده می گردد.

This type of variable resistor (a preset) is operated with a small screwdriver or similar tool. It is designed to be set when the circuit is made and then left without further adjustment. Presets are cheaper than normal variable resistors so they are often used in projects to reduce the cost.

فتوسل
LDR
(مقاومت نوری)
یک مبدل نور به مقاومت یعنی با تغییر نور مقدار مقاومت نیز تغییر می کند.DR = Light Dependent Resistor (مقاومت تابعی است نور)

A transducer which converts brightness (light) to resistance (an electrical property).

ترمیستور یک مبدل حرارت به مقاومت یعنی با تغییر دما مقدار مقاومت نیزز تغییر می کند.

A transducer which converts temperature (heat) to resistance (an electrical property).

خازنها

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

خازن یک خازن المانی جهت نگهداری از الکتریسیته می باشد. یک خازن همراه مقاومت جهت مدارات تایمینگ یا جهت فیلترها استفاده می گردد .

A capacitor stores electric charge. A capacitor is used with a resistor in a timing circuit. It can also be used as a filter, to block DC signals but pass AC signals.

خازن الکتریکی این نوع خازن ها دارای پلاریته بوده و در مدار باید درست نصب گردند.

A capacitor stores electric charge. This type must be connected the correct way round. A capacitor is used with a resistor in a timing circuit. It can also be used as a filter, to block DC signals but pass AC signals.

خازن متغیر خازن متغییر در تیونرهای رادیو استفاده می گردد.

A variable capacitor is used in a radio tuner.

خازن تریمر این نوع خازن متغییر معمولا با پیچ گوشتی کوچک یا ابزاری مانند آن تنظیم می شود؛این نوع خازن در مداراتی کاربرد دارد که نیاز به تغییر دائمی نداشته و برای یکبار بخواهیم آن را تنظیم کنیم.

This type of variable capacitor (a trimmer) is operated with a small screwdriver or similar tool. It is designed to be set when the circuit is made and then left without further adjustment.

دیودها

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

دیود المانی که تنها اجازه عبور جریان از یک سمت را می دهد.

A device which only allows current to flow in one direction.

LED
دیود نور دهنده
یک مبدل انرژی الکتریکی به نور.

A transducer which converts electrical energy to light.

Zener دیود یک نوع دیود خاص که استفاده اصلی آن هنگامی است که ولتاژ ثابتی را از یک خوجی بخواهیم.

A special diode which is used to maintain a fixed voltage across its terminals.

دیود گیرنده نور مادون قرمز یک دیود که به نور ( معولا مادون قرمز) حساس می باشد.

A light-sensitive diode.

ترانزیستورها

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

ترانزیستور NPN

ترانزیستور جریان را تقویت می کند کاربرد ترانزیستور بسته به نوع مدار تقویت یا سوئیچ می باشد.

A transistor amplifies current. It can be used with other components to make an amplifier or switching circuit.

ترانزیستور PNP

ترانزیستور جریان را تقویت می کند کاربرد ترانزیستور بسته به نوع مدار تقویت یا سوئیچ می باشد.

A transistor amplifies current. It can be used with other components to make an amplifier or switching circuit.

فوتو ترانزیستور گیرنده مادون قرمز یک ترانزیستور که به نور ( معولا مادون قرمز) حساس می باشد.

A light-sensitive transistor.

صوتی

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

میکروفون یک مبدل صدا به انرژی الکتریکی.

A transducer which converts sound to electrical energy.

هدفون بک مبدل انرژی الکتزریکی به صوت .

A transducer which converts electrical energy to sound.

بلندگو speaker

بک مبدل انرژی الکتزریکی به صوت .

A transducer which converts electrical energy to sound.

آمپلیفایر
(نشانه ی اصلی)
نشان یک تقویت کننده در مدارات؛ تقویت کننده ای با یک ورودی و یک خروجی.

An amplifier circuit with one input. Really it is a block diagram symbol because it represents a circuit rather than just one component.

اندازی گیری

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

ولت متر ولتمتر جهت اندازه گیری ولتاژ به کار می رود .

A voltmeter is used to measure voltage.
The proper name for voltage is 'potential difference', but most people prefer to say voltage!

آمپرمتر اسیلوسکوپ جهت نمایش شکل سیگنال می باشد از اسیلوسکوپ جهت به دست آوردن ولتاژ و فرکانس نیز می توان استفاده نمود.

An ammeter is used to measure current.

میتر گالوانومتر جهت اندازه گیری جریان های بسیار کم در حدود یک میلی آمپر یا کمتر استفاده می شود.

A galvanometer is a very sensitive meter which is used to measure tiny currents, usually 1mA or less.

اسیلسکوپ اسیلوسکوپ جهت نمایش شکل سیگنال می باشد از اسیلوسکوپ جهت به دست آوردن ولتاژ و فرکانس نیز می توان استفاده نمود.
اهم متر اهم متر وسیله ای جهت اندازه گیری اهم می باشد.

An ohmmeter is used to measure resistance. Most multimeters have an ohmmeter setting.

دیگرعلائم

قطعه نشانه ی مدار

توضیح مختصری از قطعه

آنتن جهت گرفتن یا فرستادن امواج رادیویی

A device which is designed to receive or transmit radio signals. It is also known as an antenna.

گیت های منطقی:

IEC =International Electrotechnical Commission (کمیته جهانی الکتروتکنیک)

نوع گیت علائم سنتی علائم IEC مفهوم علامت

NOT

گیت NOT تنها یک ورودی دارد؛ دایره در شکل (خروجی) به معنای معکوس کردن بکار می رود؛ خروجی گیت NOT معکوس ورودی می باشد یعنی خروجی هنگامی درست است که ورودی غلط باشد.
AND

یک گیت AND می تواند دو یا بیشتر ورودی داشته باشد؛خروجی هنگامی درست است که تمام ورودی ها درست باشد.

NAND

 

یک گیت NAND می تواند دو یا بیشتر ورودی داشته باشد؛ دایره در شکل (خروجی) به معنای معکوس کردن بکار می رود؛ ترکیب Not AND به NAND منجر می شود،خروجی گیت NAND درست است تا هنگامی که تمام ورودی ها درست می باشد.

OR

یک گیت OR می تواند دو یا بیشتر ورودی داشته باشد؛خروجی هنگامی درست است که حداقل یک ورودی ها درست باشد.

NOR

یک گیت NOR می تواند دو یا بیشتر ورودی داشته باشد؛ دایره در شکل (خروجی) به معنای معکوس کردن بکار می رود؛ ترکیب Not OR به NOR منجر می شود،خروجی گیت NAND درست است تا هنگامی که تمام ورودی ها اشتباه باشد.
X-OR گیت X-OR تنها می تواند دو ورودی داشته باشد؛ خروجی X-OR درست است تا هنگامی که دو ورودی آن متفاوت باشد. (یکی درست و دیگری اشتباه باشد.)
X-NOR گیت X-NOR تنها می تواند دو ورودی داشته باشد؛ دایره در شکل (خروجی) به معنای معکوس کردن بکار می رود؛ ترکیب Not X-OR به X-NOR منجر می شود، خروجی X-NOR درست است تا هنگامی که دو ورودی آن یکی باشد .(هردو درست یا هر دو اشتباه باشد.)

 

 

طبقه بندی

نویسندگان

نظرسنجی

  اموزش و مقالات سایت بیشتر در چه موضوعاتی باشد • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :