تبلیغات
بزرگترین سایت دانلود رایگان و آموزش perfectamozesh به همراه یک فروشگاه اینترنتی کوچک - چگونه یک نماز خوب بخوانیم ؟

بزرگترین سایت دانلود رایگان و آموزش perfectamozesh به همراه یک فروشگاه اینترنتی کوچک


بسم الله الرحمن الرحیم .اولین عبادت ما نماز است .اگر نماز ما درست بشود بقیه مسائل ما حل میشود. با نماز به جا های خوبی میرسیم.نماز خوب یعنی چه ؟ خیلی ها فکر میکنند نماز خوب یعنی اینکه از اول نماز اشک بریزی تا آخرش واز خوف خدا بلرزی وبترسی و مستقیم با خدا حرف بزنی

روایتی در بابا اهمیت نماز داریم که نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد آمدند خدمت پیامبر (ص) گفتند : آقا جان آن جوانی که پشت سر شما نماز می خواند چشم چرانی هم میکند .نصحیتش کنید حالا که پشت شما نماز می خواند دست از این کارش بردارد .

جواب فرمود : نماز درستش میکند وآن عیب را کنار می گذارد. نماز اگر بهش پرداخته بشود اینقدر برکت دارد شما هر جا نقص مادی ومعنوی روحی وجسمی در زندگی خود دیدید اول نماز خود را برسی کنید شاید در نماز کم می گذارید.

مومن مریض میشود گرفتار میشود در گیر با مشکلات میشود اما اگر احساس کرد این مشکلات زیادی است و نباید اینجور باشد بداند برای نماز کم گذاشته نماز را درست کند مشکلات هم رفع میشود.

مومن دچارهوس  گناه و وسوسه های شیطان میشود دچار خطا میشوداما اگر دید این خطاها دارد اورا از گردونه خارج میکند حالش دارد بد میشود ودیگر با خدا ارتباط ندارد اول باید نمازش را درست کند

بعضی ها تا گرفتار میشوند میگه خدایا من چکار کردم به این بدبختی ها دچار شدم اینها باید درست با خدا صحبت کنند و بگویند خدایا مگر من بد نماز میخونم که به این همه گرفتاری دچار میشوم

بسیاری از مشکلات روحی و روانی ، افسردگی ،عصبی ، مزاج بودن ضعیف شدن حافظه بخاطره بد نماز خواندن است .باید نمازش درستش کند.

انسانی که خوب نماز می خواند همیشه سرحال و با نشاط است کینه بدل نمی گیرد عصبانی وحسرت زده نمی شود .

دستگاه تنظیم کننده روح انسان نماز است .ابوعلی سینا هروقت مسئله ای را نمی توانست حل کند میرفت یک مسجد 2 رکعت نماز می خواند برمی گشت مسئله را حل می کرد.ذهن انسان وقتی نتواند خوب کار کند حتما نمازش ایراد دارد .

نماز برای آخرت انسان نیست نماز برای آباد کردن دنیای آدم است.اگر قرار است برای خدای  آخرت عبادت کند اول باید انسان معمولی متعادل باشد تا عبادت وبندگی کند اول باید درست زندگی کند وبرای درست زندگی کردن اول باید نماز بخواند تا از زندگی  لذت ببرد و بعد با خدا رفیق بشود تا کسی از زندگی خودش لذت نبرد با خدا رفیق نمیشود

آدم بدعنق وبداخلاق که بسمت خدا نمیرود این همیشه با خودش  ودیگران درگیر است.اول باید درست  زندگی کند وبرای زندگی درست اول باید نماز درست بخواند.

خدا اگر 2 رکعت نماز انسان را قبول کند بهشت بر او واجب میشود

امام خمینی وقتی از قم به تهران تبعید شد در راه وقت نمازصبح شد به مامورها گفتند نگه دارید نماز بخوانم گفتند نمیشود. فرمود اجازه بدهید وضو بگیرم در ماشین نماز بخوانم گفتند : نمی شود فرمود: پس یک لحظه ماشین نگه دارید در ماشین را باز کنید پیاده نمیشوم دست بروی خاک بزنم تیمم کنم در ماشین نمازبخوانم گفتند: باشه اشکال ندارد امام تیمم کرد چون مسیر قم به تهران پشت به قبله هست امام پشت به قبله نماز صبح خواند امام میفرمود آنها دچار ترس شده بودند من به آنها تسلی میدادم . و فرمود شاید ان 2 رکعت نمازی که خدا میخواهد از بنده ناچیز خود روح الله قبول کند وبخاطره ان گناهان او را ببخشد همان 2 رکعت نماز باشد چون چنین نمازی بدل آدم نمی چسبد .با یک شرمندگی بخدا می گوید خدایا ببخش این نماز ، نماز نبود خودت قبولش کن خدا چنین حالت وصدایی ]شرمنده گی[ را خیلی دوست دارد .

بسم الله الرحمن الرحیم.مرحوم ایت الله بهجت هرکس پیش او می آمد ونصحیت میخواست می فرمود :  برو نماز را درست کن  و اول وقت بخوان همه اوضاعت درست میشود.

مرحوم قاضی مکرر می فرمود :هرکس نمازش را درست کرد و اول وقت خواند در مقامات معنوی بجایی نرسید آب دهان بمن بیاندازد.

چطور باید نماز خوب بخوانیم ؟ نماز یک عباداتی نیست که لازم باشد شما با حال  واشک سوز وعشق  بخوانیدچون اگر شما  خیلی اهل حال وسوز هم باشید همیشه اینگونه  نخواهد بود چون امیر المومنین (ع) فرمود : ان للقلوب اقبالاً و ادباراً. فاذا اقبلت فاحملوها علی النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض. یعنی در دلها حالات رغبت و بی رغبتی است. در موقع رغبت به مستحبات اقدام کنید و در بی رغبتی به واجبات قانع باشید.

عبادتی که باید هر روز روزی 5 مرتبه انجام بدهید لازمه اش این نیست که سر نماز گریه کنید اگر قرار بود سر هر نماز گریه کنید خدا می فرمود : هر وقت حال داشتی نماز بخوان ولی اتفاقا دستور نماز را جوری صادر کرده ، که حالت را هم بگیرد .

خدا عبادتی را انتخاب کرده که انسان ازآن لذت نبرد . ودر سختی و تلخی این امر مکرر که طبیعتا چون تکراری است لذتش از بین میرود، انسان ساخته بشود بالا برود  ورشد کند اگردر ابتدا از آن لذت ببرد رشد پیدا نمی کند.

آن موقع نماز خوندن باعث رشد انسان میشود  وچرک روح آدم را می گیرد که لبه زبر نماز بیاد روح  را صیقل دهد انسان نشسته غرق بازی ، کار واستراحت ؛ بانگ اذان بلند میشود وحالش گرفته میشود.چرا خدا صبح وقتی در خواب خوش هست بلندش میکند می خواهد حالش را بگیرد. خدا نمی گوید مثل مرتاض های هندی یکماه سرمیخ بخواب صدا وناله ات هم بلند نشود تا به همه قدرت ها  و رشد برسی. انسان اگر میخواهد با خودش مبارزه کند باید سر نماز مبارزه کند.

اگر میخواهید کنترل زبان چشم و... داشته باشی باید اول وقت بلند شوی ونماز بخوانی .از امام رضا (ع) پرسیدند : چرا کسی که زنا می کند به او کافر نمی گویند ولی به کسی که نماز را ترک می کند کافر می گویند در «علل الشرایط »جواب فرمودند : چون او شرایط بهش فشار آورده ومرتکب گناه شده ؛ ولی مگر نماز نخوندن چقدر لذت دارد؟جز اینکه خواسته بخدا بی احترامی کند

همانطور که نماز نخوندن بی احترامی بخدا است دیر نماز خواندن هم بی احترامی بخداست نماز در مرحله اول رعایت ادب وسختی دادن بخود است نه عشق بازی با خدا وخوشی داشتن معنوی.

خداوند متعال میدانست ما عاشق وعارف به او نیستیم خداوند میداند که آدم با 40 سال عبادت کم کم شیرینی گفتگو با خدا را می چشد آنوقت انسان میگوید من وقتی نماز خوب می خوانم که شیرینی عبادت کردن را بدست بیارم آنوقت می پرسد من چطور نماز بخوانم که لذت ببرم .

دنبال نماز که نیست دنبال لذت است می خواهد همه زندگیش پراز شیرینی باشد اگر خدا میخواست نماز را شیرین میکرد ولی اتفاقا خدا میخواهد حال ما را بگیرد.

چند مساله احکام در رابطه با مودبانه نماز خواندن یا همان درست نماز خواندن:
هر حرکت اضافی در نماز مکروه است . به طور مثال سر نماز سر را نباید خاراند نه تنها سر بلکه هیچ قسمتی از پوست  را .

این موضوع آنقدر مهم است که در روایات آمده است  شیطان اگر بتواند به یک انسان تسلط پیدا کند باعث می شود پوست صورتش به خارش بیافتد و این کار شیطان رجیم  به عشق این است که  انسان نماز خوان حتی ذره ای به خدا بی احترامی کند .

انسان اگر کسی را هم دوست نداشت باشد ادب را رعایت میکند . به سرباز میگویند وقتی مقابل فرمانده ایستادی پات را بکوب یعنی احترام بگذار برای فرمانده حتی اگر فرمانده دوست وآشنا باشد این قانون است.

چرا خدا اینقدر در احکام نماز سختگیری کرده ؛ نماز مودبانه خواندن حال می خواهد ؟عشق بخدا می خواهد؟ فقط یک جو معرفت میخواهد.

نکته دیگر در رعایت ادب اینکه بین مهر و زانو ها باید به اندازه آرنج تا نوک انگشتان دست فاصله باشد ،جز این نماز باطل است   و این از آن جهت است که سر زانو ها روی زمین قرار گیرد .
یا دیگر این که سر نماز نگاهمان را به این سو آن سو نیندازیم  . زمانی که ایستاده هستیم نگاهمان باید به محل سجده باشد. به هنگام رکوع نگاه اگر به مهر باشد پلکمان بالا می آید و بی احترامی میشود آن هنگام باید نگاهمان به پایین پاهایمان باشد.
هنگام تشهد هم نگاهمان باید به سر زانو ها باشد باید ادب رعایت کرد اگر چشممان به مهر باشد زاویه نگاهمان بالا می آید و  بی احترامی می شود.
هر کسی نماز خواند و تعقیبات نخواند ، خداوند به ملائکه می فرماید نمازش را به او پس دهید. من به او گفتم الان هر چیزی از من بخواهی ، به تو میدهم. الان کجا میرود؟ کدام امر دنیایش را میخواهد درست کند.
چقدر روی قرائت نمازمان کار کرده ایم؟ روی قرائت با لحن عربی؟ که اگر ناقص باشد نماز باطل است می پرسند چرا ما عربی نماز بخوانیم ؟جواب: چرا باید یک رکوع ودوتا سجده رفت ؟می گوید : خوب خدا این را تعیین کرده ؛ خوب عربی خواندن را هم خدا تعیین کرده است.

امام رضا (ع) پرسیدند خداوند چرا وضو را واجب کرده است؟
فرمودند تا ببیند چه کسی دستورش را خوب اجرا میکند.پرسیدند : اگر برای تمیزی که ما خودمان را تمیز می کنیمدیگر چه نیازی به وضو هست؟

وقتی خداوند در قران آورده : اغسلوا وجوهكم وایدیكم الی المرافق وامسحوا برووسكم وارجلكم - اى كسانى كه ایمان آورده‏اید چون به [عزم] نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین [هر دو پا] مسح كنید  یعنی نمیتوان گفت : نه چون شستن تمیز تر است بجای مسح پا ، آن را بشویم این عدول از امر الهی است.

 


ای رکوعت شاخه ی پر بار دل
                                            
ای تواضع از نگاه تو خجل
بر دو کتفم داغ قربانی بزن
                                            
یا به سر تاج سلیمانی بزن


قدم اول برای اینکه نماز خوب بخوانیم این است که نگاهمان را به نماز درست کنیم.

از نماز دزدی نکردن چقدر سختی دارد؟ نماز را غلط خواندن نماز را باطل می کند یا اشک نریختن؟ ؟ ؟
خداوند از ما درست و مودبانه نماز خواندن را میخواهد.

نماز یعنی چه ؟ چشم گفتن. اطاعت کردن.
یک مدت سعی کنیم در نماز ادب را رعایت کنیم و بعد  ببینیم چه عشقی از خدا و چه  معرفتی ،  خداوند به ما عنایت خواهد کرد !!
صورتت را  به خاک بسپار و بگو
خدایا
خواستی صورت به خاکم بنگری؟
                                      
بهر مویت در هلاکم بنگری

منبع:/http://bidarie.blogfa.com

طبقه بندی

نویسندگان

نظرسنجی

  اموزش و مقالات سایت بیشتر در چه موضوعاتی باشد • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :